Úkoly


Věcné rejstříky - (některé) úkoly podle témat
Abecední seznam úkolů

Vyhledávání

Pole "Název nebo popis" vyhledá všechny úkoly, v jejichž textu je hledané slovo.
Kombinace "Všechny úkoly" a "Podle názvu" vypíše abecední seznam všech úkolů v databázi.


Seřadit:Kategorie:
Nové hledání

Nalezené úkoly

kódnázevhodnocení
V0109-3-D-(1,2,3,4) MODRÝ A DUHOVÝ ŽIVOT Modrý život max. 217S/měsíc
S klíčovými kompetencemi max. 279S/měsíc
Duhový život max. 310S/měsíc
Pro dosažení náročného cíle musíš v sobě vypěstovat tvrdou sebekázeň. Pro tento úkol se bezvadně hodí známý Foglarův Modrý život, který současně přispěje ke zlepšení Tvé fyzičky i zdravotního stavu. Podobnou věc doporučují dnes lékaři i dospělým. Modrý život znamená každodenní plnění 7 bodů:

1) ranní rozcvička
2)čištění zubů
3) mytí studenou vodou
4) slušná mluva
5) čestné chování
6) dobrý čin
7) radostný prožitek

Podrobnosti najdeš ve foglarovce Kronika ztracené stopy, kterou si vypůjčíš v každé knihovně, třeba i oddílové. Za každý splněný bod získáváš 1 S, tedy za den maximálně 7 S, za měsíc až 217 S.

Zdá se Ti to nezajímavé? Víš ale, kolikrát musí špičkový sportovec trénovat zdánlivě jednoduchý pohyb, aby dosáhl mistrovství? Kolik musil Zátopek naběhat kilometrů a kolik Tomáš Dvořák nebo Roman Šebrle vypotit potu, aby mohli bojovat v desetiboji o dosažení bájných 9000 bodů? Tento úkol je o Tvé vůli trénovat.

Komu by Modrý život připadal jednoduchý, může si ho rozšířit o klíčové kompetence.Tohoto termínu bylo poprvé použito teprve v roce 1974 v souvislosti se sílícím poznáním, že v rychle se rozvíjející civilisaci nejsou již rozhodující informace běžně dostupné v knihovnách, učebnicích, na internetu nebo dovednosti, které lze zvládnout v krátkodobém kurzu, ale řada vlastností, které nelze získat studiem, ale pouze praktickou činností. Jde o takové schopnosti jako je:

1) realizování cílů na základě cílevědomosti, sebeřízení, racionální práce sebehodnocení, organizování, koordinování, přesnosti, pečlivosti
2) komunikace a spolupráce: vyjadřování ústní i písemné, schopnost vcítění (empatie), vstřícnost, sociální odpovědnost, čestnost
3) používání různých technik učení a duševní práce, ochota se vzdělávat a sebevzdělávat, používat logické, abstraktní a systémové myšlení být kreativní (tvořivý), mít nápady (viz informační pole)
4) samostatnost, odpovědnost, spolehlivost,schopnost správného úsudku, sebekázně a disciplinovanosti, dodržování kvality a bezpečnosti, znalosti svých mezí
5) snášení zátěže fyzické i psychické pomocí koncentrace, bdělosti, odolnosti, přizpůsobení se nové situaci (ale nikoliv za každou cenu)

Nenapadá tě, že tohle všechno vlastně můžeš absolvovat při kvalitně prováděném skautingu? Že realisace všech možných skautských podniků, které vymýšlíte a uskutečňujete vyžaduje právě klíčové kompetence? Že čím více akcí se zúčastníš, nebo jich připravíš, tím více získáš zkušeností s klíčovými kompetencemi, které ti pomohou v tvém budoucím profesionálním životě?. Že také při Cestě k vrcholu získáváš zkušenosti s klíčovými kompetencemi? Využívej všech těchto možností, protože řada nezaměstnaných, kteří nic podobného nezažili, teprve v dospělosti absolvuje v rámci různých rekvalifikačních kurzů nácviky klíčových kompetencí, jako cestu k nalezení zaměstnání. Při této příležitosti znovu zdůrazňuji, abys všechny své disposice a talenty, které v sobě máš, rozvinul maximálním způsobem, protože při přežití v drsné přírodě i drsné civilisaci určitě všechno využiješ.

Tvůj úkol:
Do každodenního zpytování svého Modrého života připoj každodenní bilanci svých klíčových kompetencí. Za každý den, ve kterém jsi dosáhl spokojenosti sama se sebou v oblasti výše uvedených vlastností si připiš 2 S, takže při splnění všech bodů Modrého života můžeš dosáhnout každý den 9 S. Ale jestliže některý den v některé vlastnosti selžeš (např. nedodržel jsi dané slovo, tj. nebyl jsi spolehlivý), nemáš na svemy nárok, i kdybys v ostatních vlastnostech byl vynikající. Buď vůči sobě kritický a tvrdý, v životě se ti to určitě vyplatí.

Ještě větší výzva? Duhový život. Výzkumy potvrzují, že Foglarův Modrý život obsahuje požadavky, které posilují imunitní systém. Psycho-neuro-imunologové zase zjistili, že všechny naše buňky jsou propojeny s mozkem, takže jeho stav je významně ovlivňuje. To potvrzuje lidskou zkušenost o souvislosti lidské psychiky se zdravotním stavem. Pokusem o aktualizaci Modrého života pro globální věk je Duhový život, reagující na široké spektrum možností složité civilizace.

1) Rozcvička: zahajuje den, rozproudí oběhový systém, navozuje positivní myšlení
2) Otužování: studená sprcha, přiměřené oblékání, odolávání nepřízni počasí, častý kontakt s přírodou
3) Pohyb: nebo těžší manuální práce: min. 30 min jako kompenzace sedavého života, mající za následek hrozivou fyzickou degeneraci a nárůst obezity jako vážné choroby
4) Strava: množství, kvalita, energetický obsah (max. 6000 KJ ?), ovlivňuje fyzický i psychický stav
5) Směřování: aktivita ve vytyčování a realizaci vlastních cílů jako základní životní motivace (sem lze zařadit i plnění jakéhokoliv úkolu Cesty k vrcholu)
6) Sebezdokonalování: chtěné, nikoliv povinné: sebevzdělávání, osvojování si dovedností a tvořivost, jako možná cesta k chápání souvislostí, moudrosti, štěstí a tím i ke zdraví.
7) Pán svého času: umění ovládat svůj čas, v obrovské nabídce možností, která vede ke stresujícímu pocitu permanentního časového deficitu, negativně ovlivňujícího zdraví, je založeno na dvou přístupech: filosofickém: na prioritách odvozených ze sebe poznání a životních cílů racionálním: na realistickém plánování a hledání časových úspor
8) Mezilidské vztahy: pro positivní psychický stav a “dobíjení energie“ jsou důležité pozitivní vztahy: láska, přátelství, morální standard, zdvořilost, pokora, naslouchání, vcítění, dobré činy, tolerance, služba lidem, včetně organizování akcí, setkání, funkcí… Negativní vztahy jako např. nenávist, nepřátelství, závist, sobectví, destrukce energii naopak spotřebovávají
9) Globální kompetence: jako buňky dodržují řád živého organismu, tak i člověk v lidském společenství, dnes již globálním, by měl mít vlastnosti zaručující jeho fungování: morální standard, slušnost, odpovědnost, spolehlivost, toleranci, ekologické chování, samostatnost, výkonnost, schopnosti rozvíjet svoje předpoklady, komunikovat a spolupracovat i v cizí řeči, schopnosti kritického myšlení, využívání informačních a digitálních technologií…
10) Radost: dobré pocity a štěstí by měly být výsledkem našeho duhového způsobu života a tím zároveň positivně ovlivňovat náš zdravotní stav.

A to nejtěžší nakonec - sebehodnocení: vůbec nejtěžší záležitostí je na chvíli se zastavit a zamyslet nad proběhlým dnem a udělit si odměnu v podobě zaškrtnutých splněných políček. Jsi sám sobě soudcem – při podvádění se nedostaví se radost. Naopak čím výše si laťku postavíš, tím bude radost vyšší. vOdpovídej si na takové otázky jako: Zlepšil jsem se dnes v něčem? Byl jsem dnes pánem svého času nebo tomu bylo naopak? Udělal jsem dnes něco pro druhé? Byl jsem slušný nebo jsem to dnes nezvládl? Byl jsem dnes spolehlivý, dochvilný? Choval jsem se šetrně k přírodě? Vytřídil jsem odpad? Políčko si vyplň, když budeš mít ze sebe kladný pocit.

Příslušná políčka vzniknou, když si uděláš tabulku s 11 sloupci (poslední představuje součet za den), a s 30 resp. 31 řádky (počet dnů v měsíci). Co políčko, to 1 svem.